Voorbeeldrapportages.

Hieronder vind je drie voorbeeldrapportages: Burn-out addendum bij je ACT rapportage, Burn-out Personal Profile en Pre-Burn-out. Allen zijn het resultaat van de door de deelnemer ingevulde ACT-meting. De Certified Burn-out Coach kan met behulp van deze rapportages meer inzicht aan de deelnemer geven in gevoeligheid en typologie.
Privacy statement: Bij alle rapportages of overige uitingen zijn de privacyregels van toepassing. Deze worden strikt gehanteerd door alle Certified HBM coaches die werken met de persoonlijke rapportages en gevoeligheden in relatie tot de deelnemer.


Voorbeeldrapportages

Er zijn drie typen rapportages:
1). Je Burn-out gevoeligheid als toevoeging aan het Individueel rapport.
2). Je Burn-out Personal Profile.
3). De Burn-out gevoeligheid voor groepen.

1). Burn-out gevoeligheid bij je individueel rapport

De deelnemer krijgt bij zijn individuele rapportage een extra toevoeging in de vorm van zijn Burn-out gevoeligheid. Deze gevoeligheid wordt bepaald aan de hand van de door de deelnemer ingevulde ACT-meting. Deze rapportage is alleen inzichtelijk voor de Certified HBM coach en de deelnemer maar niet voor de werkgever.

2). Voor individuen. Personal Burn-out Profile

Dit is het vervolg op de gevoeligheid uit het individueel rapport. Elk individu kan nu een gericht persoonlijk rapport ontvangen met zijn gevoeligheid, maar, belangrijker, ook zijn of haar type Burn-out en de wijze waarop deze zichtbaar wordt in werk en privé. Want daarop is het behandelplan gebaseerd. Het Burn-outtype bepaalt namelijk het soort begeleiding dat de werknemer krijgt om zijn gevoeligheid voor Burn-out te verminderen. Het Burn-out type wordt bepaald aan de hand van de ACT meting. De gevoeligheid (in procenten) in combinatie met het gediagnosticeerde type en zichtbaarheid geven een goed totaalbeeld. Hierop wordt het behandelplan uitgelijnd door een Burn-out gecertificeerde coach. Deze rapportage is alleen inzichtelijk voor de Certified HBM coach en de deelnemer maar niet voor de werkgever.

3). Voor grote groepen. Pre-Burn-out

Deze rapportage geeft je de mogelijkheid om voor grote groepen de gevoeligheid voor Burnout te bepalen. Elke deelnemer krijgt een link toegestuurd voor het, via internet, doen van de ACT meting. Daarna worden voor alle deelnemers de Burnout gevoeligheid bepaald en in het rapport weergegeven. Uiteraard is dit anoniem. De werkgever krijgt geen inzicht in de gevoeligheid gekoppeld aan een werknemer. De werkgever krijgt alleen een totaalbeeld van zijn organisatie. De werkgever kan opdracht geven aan de vertrouwenspersoon om een behandelplan op te stellen van een bepaalde selectie uit de totale groep. Deze selectie wordt bepaald aan de hand van de percentages. De Certified HBM coach kan bijvoorbeeld invoeren dat je een Burn-out Personal Profile ofwel een behandelplan wilt voor iedereen (als voorbeeld, elke keuze is mogelijk) tussen de 75 - 90%.
Vervolgens krijgt de vertrouwenspersoon alle Burn-out Personal Profiles gekoppeld aan een naam. Daarop kan het behandelplan starten. De werkgever wordt bij dit alles, in verband met de privacy regels, niet betrokken.
Een snelle, eenvoudige en goedkope manier om voor grote groepen de gevoeligheid te bepalen.

Grafiekvoorbeelden uit de Pre-Burn-out rapportage.

Grafiek: Categorie verdeling

Het overzicht hoeveel van de populatie in welke categorie valt.

De grafiek hieronder geeft aan hoe de verdeling is van alle Burn-out gevoeligheden in de organisatie. In één oogopslag kun je zien welk aantal medewerkers in welke categorie valt. De categorie Minimaal is de gevoeligheid van 10 - 25%. Aandacht loopt van 25 - 50%, Risicovol is de groep met een gevoeligheid tussen de 50-75% en Actie is de hoogste gevoeligheidsgroep: 75 - 90%.

Grafiek_Pre_Burnout_Categorien_Web

Grafiek: Gevoeligheid

Het overzicht hoe de gevoeligheden meer in detail zijn verdeeld in de organisatie.

Hier wordt de verdeling weergegeven hoeveel personen binnen de groep welk percentage hebben. Nu wordt inzichtelijk hoeveel personen verdere ondersteuning nodig hebben om hun gevoeligheid te kunnen verminderen. Wijkt dit sterk af van de normaalverdeling? Dan is dit een indicatie voor een hoger verzuim en meer Burn-out. Het spreekt voor zich dat dit alles nog steeds anoniem is: de werkgever kan niet bepalen wie welke gevoeligheid heeft.

Grafiek_Pre_Burnout_totaal-Gevoeligheid_Web

Grafiek: Typologie

Welk type komt in deze organisatie het meest voor en welke aansturing is het meest helpend?

Deze grafiek geeft de typeverdeling weer over de organisatie. Dit is bijzonder helpend voor managers en leiders omdat daarmee ook de aansturing van de groep kan worden bekeken. Voorbeeld: als er veel Vanitas typen zijn met een hoge gevoeligheid dan zullen deze in een angstcultuur of een autoritaire cultuur nog slechter functioneren: hun type maakt hen extra gevoelig voor dergelijke cultuurinvloeden.

Grafiek_Pre_Burnout_Typologie_Web

Ga terug