Constructieve aanpak

Werkgevers_Constructieve aanpak_Web

Als werkgever wilt u de werknemer die in een burn-out verkeert zo gericht en optimaal mogelijk ondersteunen. Onderstaand wordt aangegeven hoe onze aanpak eruit ziet bij werknemers in burn-out. De basis van ons behandelplan is het door de ACT- meting stellen van de diagnose en inzicht geven in de effecten van de onbewuste aansturing van menselijk gedrag. 


Constructieve aanpak

De werknemer in burn-out is oververmoeid, ongeinteresseerd in zijn taak en zijn rol in het bedrijf, en niet in staat om behoorlijk te functioneren. Het is daarom belangrijk de werknemer niet te belasten met lange vragenformulieren, complexe processen etc. Onze aanpak is gericht op het zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie tot een diagnose te komen.

De burn-outmeting

Deze meting duurt 12 minuten en kan overal ter wereld online worden gedaan. De meting is de enige in zijn soort door het gebruik van beelden in combinatie met competenties. Lees hier meer over de burn-outmeting. Deze helpt de werknemer om op een onbewust niveau keuzes te maken en deze te koppelen aan zijn gedrag. Het niveau van de test wordt automatisch aangepast aan de hoogst genoten opleiding, waardoor voor iedereen de meting begrijpelijk en uitvoerbaar is.

De aanpak

De medewerker die de meting heeft gedaan krijgt zogenoemde inzichtgesprekken. vijf in totaal. Deze gesprekken, gevoerd door één van onze BO-adviseurs, nemen de meting als uitgangspunt en deze wordt gepresenteerd aan de werknemer. Tijdens de gesprekken wordt gekeken naar welke onbewuste factoren en rol spelen bij de opgetreden burn-out. Deze gesprekken zijn cruciaal voor het begrijpen van het eigen onbewuste. Soms zijn er meer gesprekken nodig voor het voldoende begrijpen van deze nieuwe inzichten.
Daarna volgen de interventiegesprekken. Daarin worden de inzichten in een real-life situatie getoetst en bekeken in welke mate de werknemer zijn nieuw verworven inzichten kan toepassen in de reëel optredende situaties. Ook dit kunnen meerdere sessies zijn, vaak ook in groepsverband omdat daarmee het lerend effect versterkt wordt.

Praktische zaken

Verdere onderbouwing is te vinden op de wetenschapspagina’s van deze site onder de knop Wetenschapper. Daar wordt een overzicht gegeven van de literatuur en het onderzoek (van het CVBP) naar deze onbewuste aansturing in relatie met burn-out.
Voor meer informatie die niet op deze site vermeld staat: bel 070 2092210 of kijk op de contactpagina onder de knop Contact.


Ga terug