Preventieve aanpak

Burn-out_Preventief_Web

De werkgever die zicht wil krijgen op de preventiemogelijkheden voor medewerkers met een kans op een burn-out kan in deze pagina’s gerichte informatie vinden over de door ons gehanteerde methodiek. Anders van aanpak, anders in haar uitwerking en duurzaam. Bij ons geen terugkomdagen, refreshprogramma’s, herhalingsmomenten. Niets van dit alles, omdat onze methodiek intrinsiek duurzaam is.


Preventieve aanpak

In onze preventieve aanpak doen medewerkers een on-line test die 12 minuten duurt. Deze test is beschikbaar voor alle opleidingsniveau’s: vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo. De test geeft binnen een minuut een procentuele kans op burn-out met daarbij het burn-out type. Deze kans en typologie worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek (kijk onder de knop ’wetenschap’ voor verdere onderbouwing) en door benchmarkgegevens. U als werkgever krijgt inzicht in de wijze waarop burn-out bij die specifieke medewerker juist die getalsmatige kans heeft. Tevens krijgt u een programma overzicht, waarin de wijze is vermeld waarop de medewerker een burn-outpreventieprogramma kan volgen en wat daarbij onze aanpak is. Volledige transparantie over traject, voortgang en resultaten worden voor en tijdens het traject gegeven.

Waarom onze aanpak?

Zoals op onze wetenschapspagina’s wordt aangegeven, zijn vrijwel alle bestaande onderzoeken gericht op de buitenwereld, feitelijk dus op de werkgever. Honderden onderzoeken gaan over voorwaarden waaraan werkplek, werkdruk en dergelijke moeten voldoen om de kans op burn-out te verkleinen. Uit al die onderzoeken blijkt dat bij slechts 25% van medewerkers die in een burn-out geraken behandeling hun situatie verbetert. De kans dat uw investering niet wordt omgezet in duurzaam resultaat is dus 75%.

Hoe is onze aanpak ontstaan?

Er ligt een simpele vraag aan ten grondslag: “Waarom is er zoveel verschil in gevoeligheid voor burn-out tussen mensen onderling die onder vrijwel dezelfde omstandigheden leven en werken?” Daar kan maar één antwoord op zijn: verschillen tussen mensen op persoonlijk vlak. De volgende vraag was: “Waarom zijn deze verschillen niet zichtbaar?” Na onderzoek bleek dat zij een al in 1910 beschreven fundament hadden: het onbewuste. En daar komen we op de kern van onze methodiek en onderzoek.

Ongeremd enthousiasme

Wij zoeken de oorzaak voor burn-out in ongeremd enthousiasme. Omdat betrokken, gewetensvolle medewerkers zodanig enthousiast zijn dat ze hun grenzen overschrijden. En daar ligt de kern van het probleem en van onze aanpak. We gevenmensen inzicht in hun onbewuste patronen en in de reden waardoor er geen rem is op hun enthousiasme. Waar anderen onder gelijke omstandigheden een innerlijke waarschuwing krijgen, hebben deze medewerkers geen waarschuwingssignalen ontwikkeld.

Wat houdt deze aanpak in?

Dat wij uitgaan van de hele mens, zijn cognitie, zijn gedrag, maar - en dat is nieuw - ook zijn onbewuste patronen. Het zijn deze onbewuste patronen die er voor zorgen dat de ene medewerker wél gevoelig is voor burn-out en de ander niet. Geen mens heeft dezelfde onbewuste patronen. Deze patronen in kaart brengen is de kern van onze diagnose en verdere aanpak.

Hoe kunnen we onbewuste patronen zien?

De medewerker doet een online test van 12 minuten. Deze test is speciaal ontwikkeld om onbewuste patronen zichtbaar te maken. We doen dit door middel van speciale beelden. Tevens kiest de medewerker competenties die bij hem passen. De combinatie van innerlijke patronen (beelden) en uiterlijk gedrag (competenties) geeft veel informatie over patronen waarop het gedrag is gebaseerd.

Hoe betrouwbaar is de kans op burn-out?

De kans op burn-out wordt samengesteld uit de gegevens van de test. Deze geeft aan hoe innerlijke patronen zich verhouden tot de competenties. Deze relatie wordt vergeleken met het wetenschappelijk onderzoek naar burn-out (zie bij Wetenschap), waarna de kans in een percentage tussen 10 en 90% wordt aangegeven: 10 % is nauwelijks kans op burn-out, 90% staat voor een grote kans daarop. Feitelijk geeft dit alles de gevoeligheid of bevattelijkheid voor externe factoren weer. Er blijft sprake van een kans, want als iemand 90% kans heeft maar niet uitgedaagd wordt in zijn werk- of privésituatie, dan zal deze persoon niet in een burn-out geraken. Zodra echter de hoge gevoeligheid voor externe factoren wél wordt aangeraakt, zal een dergelijke uitkomst leiden tot stress, vermoeidheid en dus mogelijk tot burn-out.

Praktische informatie

We zetten alles even op een rij.
Elke medewerker kan apart de test doen en een rapportage ontvangen, individueel inzicht verkrijgen en oefenen in terugkeer naar het werk. Maar ook een heel bedrijf kan worden gemeten, waarbij vervolgens alleen die mensen een individuele rapportage krijgen die een bepaald (door het bedrijf te bepalen) percentage overschrijden. Deze aanpak bespaart aanmerkelijke kosten, terwijl er een overzichtsscan van het gehele bedrijf beschikbaar is. Met die overall scan kan het ziekteverzuim heel gericht en duurzaam worden aangepakt.
Kijk op de contactgegevens op deze site voor meer informatie.


Ga terug