Wetenschappelijke informatie

Op de volgende pagina’s nemen we u mee naar de aanleiding van het onderzoek naar burn-out en de onderbouwing van onze diagnostische aanpak, de duurzaamheid daarvan en de resultaten tot nu toe.


Onderbouwing

De wetenschappelijke aandacht voor burn-out is overweldigend. Enerzijds omdat het een complex en daarmee een uitdagend onderwerp is, anderzijds omdat er een toenemende economische schade ontstaat ten gevolge van burn-out. Deze pagina’s geven een zeer uitgebreid overzicht van veel onderzoek op het gebied van burn-out. We hebben geselecteerd, gerubriceerd en uiteindelijk vier hoofdthema’s gevonden met elk vier subthema’s waarlangs het onderzoek naar burn-out zich heeft ontwikkeld. Wij laten zien hoe breed het onderzoeksveld is en gelijktijdig laten we zien wat nog niet onderzocht is.

Iedereen die vanuit wetenschappelijk oogpunt geïnteresseerd is naar solide onderzoek kan hier veel informatie vinden over bestaand onderzoek. Het is de enige manier om nieuw onderzoek, dat hier tevens op de site gepresenteerd wordt onder de knop ‘Methodiek’, in een juist perspectief te plaatsen. Iedereen zegt vrij eenvoudig dat iets ‘nieuw’ is, maar wij tonen dit aan door het gericht te vergelijken met al het eerder gedane onderzoek.

Onderzoek

Hier laten we literatuuronderzoek en eigen onderzoek zien. Transparant en professioneel.

Knop_Wetenschap_Onderzoek_Web

Methodiek

Hier wordt op een wetenschappelijke wijze de methodiek beschreven.

Knop_Wetenschap_Methodiek_Web

Toekomst

Hier geven we de mogelijkheden weer in de nabije toekomst met de gebruikte methodologie.

Knop_Wetenschap_Toekomst_Web


Ga terug