Informatie voor behandelaars van burn-out

Behandelaar_Web

Wij geven hier informatie voor behandelaars van burn-out over een andere methodische aanpak daarvan Burn-Out. Deze aanpak is nieuw en onlangs onderbouwd door onderzoek en pilotstudies. We geven een volledige beschrijving van de aanpak waarbij u als behandelaar uw cliënt kunt motiveren deze aanpak te volgen, dan wel zelf de accreditatie daarvoor te volgen en deze aanpak zelfstandig uit te voeren.


De behandeling

Hieronder staan drie knoppen (Aanpak, Uitvoering en Resultaat) die u een volledig overzicht geven van de gebruikte methodiek en haar resultaten. Knop vier geeft een overzicht van de mogelijkheden tot accreditatie en de toelatingseisen.

Aanpak

De aanpak vanuit theoretische en praktische kaders waardoor de methodiek duidelijk wordt.

Knop_Behandel_Aanpak_Web

Uitvoering

De wijze waarop de burn-outcliënt wordt behandeld volgens een vaststaand stappen- en interventieplan.

Knop_Behandel_Uitvoering_Web

Resultaat

Bespreking van de wijze waarop de client tot inzichten komt die voorheen voor hem nog onduidelijk waren.

Knop_Behandel_Resultaat_Web

De Accreditatie

De wijze waarop u de methodiek professioneel binnen eigen organisatie of praktijk kunt toepassen.

Knop_Behandel_Accreditatie_Web

Kolom2

subheader

tekst.

Kolom3

subheader

tekst


Ga terug